Place for your slogan.

Prevence je do jisté míry společná s léčbou. Míra onemocnění určuje i míru a druh ošetření. Zatímco zubní lékař se většinou zabývá až důsledky nedostatečné péče o chrup, dentální hygienistka se snaží ve spolupráci s pacientem těmto obtížím předcházet. Pokud je však výsledkem vstupního vyšetření diagnoza „zánět dásní nebo onemocnění závěsného aparátu zubu“, je stanoven plán léčby. V dohodnutých návštěvách je odstraňován zubní kámen nad i pod dásní, léčeny parodontální choboty, ošetřeny citlivé krčky a prováděny další nutné léčebné úkony. Pokračováním iniciální fáze léčebné péče je udržovací terapie - RECALL. Při každé návštěvě v rámci recallu je kontrolován stav chrupu a ústní hygieny. U pacientů, kteří mají zájem o své orální zdraví, by měly být pravidelné kontroly 2x, ale podle potřeby i vícekrát v roce samozřejmostí.


ordinace